top of page
  • Writer's pictureDainius Silkaitis

Inžinerinis sektorius vis labiau globalus. Ir žinoma, didžiausias augimas... ne Europoje

Updated: Apr 30, 2018


Žvelgiant į civilinės inžinerijos sektorių, jis atrodo dar labiau daug žadantis nei prieš keletą metų. Pagal Global Construction Perspectives and Oxford Economics duomenis, statybų sektoriaus produkcijos augimas bus apie 3,9% pasaulyje per ateinančius 15 metų, ir tai aplenks BVP augimą daugiau nei 1%. Vis dėlto studija rodo, kad toks augimas bus ne Europoje, kurioje statybų sektoriaus aktyvumas pasieks prieškrizinį lygį iki 2025 metų. Pagal viršuje aprašytą tyrimą, Kinija, JAV ir Indija sukurs apie 57% šio augimo.

Inžinerija yra vienas tų sektorių, kuris išskiria išsivysčiusias šalis. Tai didelės pridėtinės vertės veiklos, kurios daro didelį poveikį BVP bei darbo rinkai. Taip pat tai sektorius, kuriame galima veikti globaliai.

2008 metų finansų krizė smogė ir šiam sektoriui. Kredito burbulas lėmė investicijų mažėjimą viešajame sektoriuje ir infrastruktūroje, kompanijoms teko susitraukti. Siekdamos išlaikyti savo pajėgumus, kompanijos kreipė vis daugiau dėmesio į besivystančias rinkas. Galima šį procesą vadinti ir savotiška natūralia atranka. Išliko ir sustiprėjo tik lanksčiausi – kompanijos, kurios sugebėjo prisitaikyti ir rasti projektų užsienio rinkose ir maksimizuoti pelnus jose. Darant tokius ėjimus, neužtenka tik techninių žinių – reikalingas ir dėmesingas bei efektyvus finansų valdymas. Politinis know-how, valiutų rizikos valdymas taip pat yra labai svarbūs faktoriai norint laimėti projektus ir paimti dalį dolerių iš milijardinio sektoriaus.


Iššūkiai konkuriojant užsienio rinkose


Inžinerinės kompanijos šiuo metu ir ateityje konkuruos dėl svarbiausių infrastruktūrinių ir energetikos projektų pasauliniame lygyje. Kitaip tariant, teks konkurioti su kompanijomis iš viso pasaulio. Ir tai bus ne tik didelės kompanijos, kurios dažniausiai laimi pačius grandioziškiausius projektus, tokius kaip Panamos kanalas, Dubajaus ir Stokholmo metro sistemų plėtra ar Londono metro, saulės modulių įrengimai JAV. Šiame sektoriuje veikia ir mažesnių kompanijų, kurios dirba kaip pagalbininkės ir nepaisant žemesnio rango, jos turi taip pat didelius biudžetus, įdarbina šimtus ar net tūkstančius žmonių.

Tokioms mažesnėms kompanijoms būtina prisitaikyti prie itin griežtų konkursų taisyklių, rinkos reguliavimo ir kitų specifinių dalykų. Kitaip tariant, veikia daug faktorių, galinčių lemti galutinį projekto pelningumą. Taip pat reikalinga apsijungti su vietos rinkoje veikiančiomis įmonėmis ar netgi steigti savo kompaniją šalyje, kurioje bus vykdomas projektas, rasti tinkamus žmones dirbant specifinėje rinkoje.

Valiuta – dar vienas faktorius, kuris veikia verslą ženkliai tokio tipo projektuose

Kiekvienas projektas turi įvairių reikalvimų, kurie turi būti valdomi efektyviai norint pabaigti peojektą sėkmingai. Valiutų svyravimas yra vienas iš jų. Šie faktoriai turi būti suprantami ir mėginami suvaldyti dar iki laimint konkursus tam, kad maksimizuoti projekto pelningumą.

Kaip gali būti optimizuotos pelno maržos:


1. Valiutų rizikos valdymas atskiram projektui. Tai individualizuota strategija, kuri patenkina kiekvieno projekto reikalavimus bei leidžia turėti labiau efektyvią biudžeto kontrolę. Galimybė analizuoti labiausiai pelningus projekto aspektus, taip pat permąstymas vietų, kur pelningumas mažesnis, sudaro geresnes konkuravimo sąlygas.


2. Viso bendrai užsienio valiutų exposure analizavimas. Kuomet gaunate pajamas doleriais, tačiau turite vykdyti mokėjimus eurais ar kita valiuta, turite didelį poreikį piniginių srautų valdyme. Vienas geriausių sprendimų – susidaryti planą ir hedžinti savo projektus nuo valiutų svyravimo rizikos. Vis dėlto dažnai optimalus sprendimas hedžinti su galimybe pasinaudoti geresne padėtimi rinkoje jeigu ji pasitaikytų – tai padėtų optimizuoti pelno maržas.


3. Piniginių srautų valdymas


Optimizuojant valiutų rizikos valdymo strategiją kartu su projektu, Jūs galite padidinti piniginius srautus ir taip pagerinti pelningumą. Projektuose, kuomet papildomas cash flows gali būti generuojamas, tikslas turėtų būti nukreipti šį perteklių į sritį, kuri gali padidinti pelningumą. Iš kitos pusės, jeigu reikalinga padidinta skola, valiutinė strategija būtų pritaikyta pagal tikslą sumažinti šios skolos kaštus.

Norint laimėti tokius konkursus, kokuravimas turi būti daromas daugelyje rodiklių. Valiutinės rizikos efektyvus valdymas gali ženkliai padidinti pridėtinę vertę.

Finansų direktoriai ir valdyba veikia efektyviau, kai vykdomi sprendimai peremti duomenimis, o ne nuomonėmis ar prognozėmis.

Ką mes siūlome savo partneriams padėdami suvaldyti valiutų svyravimo rizikas? Visų pirma, visada dirbdami su kompanijomis, siekiame tapti pilnai Outsourced FX treasury dep. funkcija.

Išanalizuojame strategijas, kurios atitiktų prognozuojamą cash flows (IFRS 9), įskaitant perdengimo strategijas, ne spekuliatyvines opcionų strategijas, galimus natūralaus valiutinių srautų sudengimo atvejus, koreliacijas.

Taip pat parengiame specialius protokolus norint suvaldyti remeasurement riziką (balance sheet rizika) pagal IFRS 21. Šis protokolas būna įtrauktas į valiutinių srautų hedžinimą siekiant minimizuoti prognozavimo klaidas, prieš ir po hedžingo, sudaryti funkcinės valiutos likvidumą sumažinant efektyvaus valiutos kurso volatilumą.

Mūsų komanda taip pat analizuoja efektyvumo sieną hedžingui pagal išsikeltus tikslus. Kitaip tariant, kokiais minimaliais kaštais galima pasiekti savo tikslus.

Taip pat portfolio hedžinimo analizė gali išsiplėsti į kitus aktyvus - kuro hedžingas, palūkanų normų rizika,… Jeigu Jūsų verslas susiduria su užsienio valiutomis versle – kreipkitės ir sukursime individualų sprendimą. Ar esate analizavę, kaip Jūsų naudojamos strategijos veikia lyginant su kitomis? Neturite užsienio valiutos versle? Bet galbūt konkurentas importuoja prekes iš užsienio ir dėl valiutos, iš kurios šalies importuoja, kurso, prarandate konkurencingumą dirbdamas vietinėje rinkoje?

Esame valiutų rinkos konsultavimo firma, dirbanti su rizikos analizėmis ir matavimais, rizikos valdymo strategijų modelių kūrimu. Mes siekiame būti ne tik finansų rinkų ekspertai, tačiau ir inžinieriai. Turime didelę patirtį atliekant simuliacijas, AI/machine learning ir matematiniu modeliavimu bei optimizavimu. Filosofija tokia: siekti kurti klientams skaičiavimais paremtą, objektyvų ir rizikos netoleravimu paremtą požiūrį į valiutinės rizikos valdymą.

Parengė: Dainius Šilkaitis/accuhedge.solutions sprendimai
0 comments

留言


bottom of page